มิ.ย. 25

สำนักหอสมุด ม.เกษตรศาสตร์ เยี่ยมชม

ต้อนรับคณะเยี่ยมชมจากฝ่ายผลิตสื่อและประชาสัมพันธ์ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เยี่ยมชมการทำงานของฝ่ายการผลิตสื่อการศึกษา ฝ่ายการศึกษาทางไกล และงานบริการอื่นๆ ของอาคารวิทยบริการ เมื่อช่วงบ่ายของวันที่ 24 มิถุนายน 2558

library@rmutt240658_11library@rmutt240658_29

 

 

library@rmutt240658_02

 

 

Permanent link to this article: https://www.library.rmutt.ac.th/?p=22439