พ.ย. 18

ไม่คิดค่าปรับ วันที่ 13-17 พ.ย.53

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ แจ้งปิดทำการอาคารวิทยบริการตั้งแต่ วันที่ 13-17 พฤศจิกายน 2553 เนื่องในงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร จึงไม่คิดค่าปรับในวันดังกล่าว แจ้งให้ทราบทั่วกัน

Permanent link to this article: https://www.library.rmutt.ac.th/?p=2508