ธ.ค. 03

แจ้งวันปิดทำการวันหยุดราชการ

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ขอแจ้งปิดทำการ อาคารวิทยบริการ เนื่องในวันหยุดราชการ ประจำเดือนธันวาคม ดังนี้

  • วันที่   5  ธันวาคม 2559  –  วันพ่อแห่งชาติ
  • วันที่  10 ธันวาคม 2559  –   วันรัฐธรรมนูญ
  • วันที่  12  ธันวาคม 2559  –  วันหยุดชดเชยวันรัฐธรรมนูญ
  • วันที่  31  ธันวาคม 2559  –  วันสิ้นปี

Permanent link to this article: https://www.library.rmutt.ac.th/?p=25319