Dec 08

บริการพิเศษช่วงสอบปลายภาค

อาคdsc_0005ารวิทยบริการ จัดเพิ่มกระดานไวท์บอร์ดขนาดเล็ก ที่ชั้น 1 เพื่อเพิ่มพื้นที่สำหรับให้นักศึกษาใช้ติวหนังสือในช่วงใกล้สอบปลายภาคนี้  ติดต่อสอบถามได้ที่เคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์

 

 

Permanent link to this article: https://www.library.rmutt.ac.th/?p=25365