พ.ย. 19

ขอเชิญร่วมงานกิจกรรมวัฒนธรรมญี่ปุ่น

สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น)ร่วมกับสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ขอเชิญร่วมงาน”กิจกรรมวัฒนธรรมญี่ปุ่น” วันอังคารที่ 30 พฤศจิกายน 2553  ต้งแต่เวลา 10.00 น.- 15.00 น.  ณ บริเวณ IT Zone ชั้น 1 อาคารวิทยบริการ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ธัญบุรี 

ภายในงานมีกิจกรรมสาธิตวิธีการพับกระดาษ การห่อผ้าแบบญี่ปุ่น การเขียนพู่กันญี่ปุ่น ทดลองสวมชุดยูกาตะ ชุดฮันบกและชุดกี่เพ้า  และการบรรยายพิเศษพร้อมแจกเอกสารแนะนำการไปศึกษาต่อประเทศญี่ปุ่น และการท่องเที่ยวแห่งประเทศญี่ปุ่น (JNTO) ตลอดงานมีการจำหน่ายหนังสือเกี่ยวกับภาษาญี่ปุ่น (ไม่เสียค่าใช้จ่าย)

สอบถามเพิ่มเติม โทร.0-2549-3636

กิจกรรมการสาธิต ณ บริเวณ IT zone

กิจกรรม รอบที่ 1 รอบที่ 2
พับกระดาษ            10.00-11.00 น. 12.00-15.00 น.
ห่อผ้าแบบญี่ปุ่น     10.00-11.00 น. 12.00-15.00 น.
เขียนพู่กันญี่ปุ่น     10.00-11.00 น. 12.00-15.00 น.
ทดลองสวมชุดยูกาตะ,ชุดฮันบก,ชุดกี่เพ้า 10.00-11.00 น. 12.00-15.00 น.

การบรรยายพิเศษ  ณ ห้องราชมงคลเธียเตอร์ ชั้น 1

เวลา หัวข้อเรื่อง
11.00-12.00 น. บรรยายวัฒนธรรมการทำงาน  เพื่อการเตรียมตัวทำงานในบริษัทญี่ปุ่น หรือศึกษาต่อประเทศญี่ปุ่น

แจกเอกสาร

เวลา หัวข้อเรื่อง
10.00-15.00 น. แนะนำการไปศึกษาต่อประเทศญี่ปุ่น
และการท่องเที่ยวแห่งประเทศญี่ปุ่น (JNTO)

Permanent link to this article: https://www.library.rmutt.ac.th/?p=2593

1 comment

    • นางทัศณีย์ จิรอังกูรสกุล on พฤศจิกายน 26, 2010 at 11:16 am

    ดิฉันเป็นครูที่โรงเรียนดอนเมืองทหารอากาศบำรุง พบกิจกรรมวัฒนธรรมญี่ปุ่นที่จัดในวันที่ 30 พ.ย.53นี้ มีความน่าสนใจอย่างมาก อยากร่วมกิจกรรมด้วยคะ โดยเฉพาะเขียนพู่กันญี่ปุ่น รอบ 2 ถ้าไม่เต็มขอความอนุเคราะห์ด้วยคะ ขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้

Comments have been disabled.