เม.ย. 03

แจ้งเวลาและวันปิดทำการ

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ขอแจ้งเวลาและวันปิดทำการ  อาคารวิทยบริการ เป็นวันหยุดราชการ เดือนเมษายน 2560 ดังนี้
• วันที่ 6 เมษายน 2560 – วันจักรี
• วันที่ 13-17 เมษายน 2560 – วันสงกรานต์และวันหยุดชดเชย
วันที่ 12 เมษายน 2560 – ปิดบริการเวลา 16.30 น.

fb-libraryrmutt-%e0%b9%80%e0%b8%94%e0%b8%b7%e0%b8%ad%e0%b8%99%e0%b9%80%e0%b8%a1%e0%b8%a9%e0%b8%b2%e0%b8%a2%e0%b8%99

Permanent link to this article: https://www.library.rmutt.ac.th/?p=26357