มิ.ย. 02

แจ้งเวลาปิดทำการอาคารวิทยบริการ (กรณีพิเศษ)

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ขอแจ้งเวลาปิดทำการในวันที่ 7 มิถุนายน 2560 ปิดทำการเวลา  12.00 น.
เนื่องจากได้มีการกำหนดจัดงานกีฬาเชื่อมสัมพันธ์  4  หน่วยงาน ครั้งที่ 1 ประจำปี 2560 “จตุรมิตรเกมส์” ขึ้นในวัน 7 มิถุนายน 2560  ตั้งแต่เวลา 12.30 – 16.30 น.  ณ ยิมเนเซี่ยมราชมงคลธัญบุรี   โดยมีสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยุกระจายเสียง มทร.ธัญบุรี  กองประชาสัมพันธ์  และกองพัฒนานักศึกษา ทางสำนักฯ จึงขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้

fb-libraryrmutt-25052560-%e0%b9%80%e0%b8%a7%e0%b8%a5%e0%b8%b2%e0%b8%9b%e0%b8%b4%e0%b8%94%e0%b8%97%e0%b8%b3%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3

Permanent link to this article: https://www.library.rmutt.ac.th/?p=26614