ม.ค. 18

ต้อนรับเยี่ยมชม

ดร.นครินทร์ ปิ่นปฐมรัฐ รองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ต้อนรับ ดร.บุญธิดา เอื้อพิพัฒนากูล
ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์ต่างประเทศและ Dr.Esko Kalevi Juntunen จากประเทศ University of Eastern Finland ประเทศฟินแลนด์ พร้อมนำเยี่ยมชมอาคารวิทยบริการ และอาคาร I Work  เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2561

20170117-%e0%b8%95%e0%b9%89%e0%b8%ad%e0%b8%99%e0%b8%a3%e0%b8%b1%e0%b8%9a%e0%b8%81%e0%b8%ad%e0%b8%87%e0%b8%a2%e0%b8%b8%e0%b8%97%e0%b8%98%e0%b9%8c%e0%b9%81%e0%b8%82%e0%b8%81%e0%b8%95%e0%b9%88%e0%b8%b220170117-%e0%b8%95%e0%b9%89%e0%b8%ad%e0%b8%99%e0%b8%a3%e0%b8%b1%e0%b8%9a%e0%b8%81%e0%b8%ad%e0%b8%87%e0%b8%a2%e0%b8%b8%e0%b8%97%e0%b8%98%e0%b9%8c%e0%b9%81%e0%b8%82%e0%b8%81%e0%b8%95%e0%b9%88%e0%b8%b2

20170117-%e0%b8%95%e0%b9%89%e0%b8%ad%e0%b8%99%e0%b8%a3%e0%b8%b1%e0%b8%9a%e0%b8%81%e0%b8%ad%e0%b8%87%e0%b8%a2%e0%b8%b8%e0%b8%97%e0%b8%98%e0%b9%8c%e0%b9%81%e0%b8%82%e0%b8%81%e0%b8%95%e0%b9%88%e0%b8%b2

 

 

Permanent link to this article: https://www.library.rmutt.ac.th/?p=27657