ธ.ค. 01

ภาพบรรยากาศงานการสัมมนาRoad Show “IT Passport! License to go IT”

เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2553 เวลา 09.00-12.00 น. ที่ผ่านมา  สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ร่วมกับสำนักงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) จัดสัมมนา Road Show “IT Passport! License to go IT”เพื่อประชาสัมพันธ์โครงการสอบมาตรฐานวิชาชีพไอที (ITPE) ณ ห้องเมธาวี ชั้น 5 อาคารวิทยบริการ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ธัญบุรี

Permanent link to this article: https://www.library.rmutt.ac.th/?p=2775