มี.ค. 05

ต้อนรับคณะผู้บริหารสถานศึกษา ประเทศฟิลิปปินส์

ดร.นครินทร์ ปิ่นปฐมรัฐ รองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ต้อนรับกองยุทธศาสตร์ต่างประเทศได้นำคณะผู้บริหารสถานศึกษาจากประเทศฟิลิปปินส์ เยี่ยมชมอาคารวิทยบริการและอาคาร I Work เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2561

คณะผู้บริหารสถานศึกษาจากประเทศฟิลิปปินส์

คณะผู้บริหารสถานศึกษาจากประเทศฟิลิปปินส์

 

 

 

 

 

 

ภาพและข่าวโดย  :    ปลื้มจิต โสระเวช  งานประชาสัมพันธ์   
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  มทร.ธัญบุรี  โทร.0 2549 3636

Permanent link to this article: https://www.library.rmutt.ac.th/?p=27950