มี.ค. 23

ต้อนรับอาจารย์และนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฎสงขลา

นายวรพันธ์ สาระสุรีย์ภรณ์  และ ดร.นครินทร์ ปิ่นปฐมรัฐ รองผู้อำนวยการ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ(สวส.) พร้อมหัวหน้าฝ่าย ต้อนรับและบรรยายให้ความรู้ ในหัวข้อ “การนำระบบสารสนเทศมาใช้เพื่อการบริหารจัดการ” ให้กับอาจารย์และนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฎสงขลา เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน   เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2561

 

ภาพและข่าวโดย  :    ปลื้มจิต โสระเวช  งานประชาสัมพันธ์   
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  มทร.ธัญบุรี  โทร.0 2549 3636

Permanent link to this article: https://www.library.rmutt.ac.th/?p=28152