มี.ค. 28

ขอแจ้งวันและเวลาปิดทำการเนื่องในวันหยุดราชการ

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ขอแจ้งวันและเวลาปิดทำการอาคารวิทยบริการเนื่องในวันหยุดราชการ เดือนเมษายน 2561 ดังนี้
• วันที่ 6 เมษายน 2561 – วันจักรี
• วันที่ 12- 16 เมษายน 2561 – วันสงกรานต์

วันที่ 11 เมษายน 2561 – ปิดบริการเวลา 16.30 น.

Permanent link to this article: https://www.library.rmutt.ac.th/?p=28423