พ.ค. 07

แจ้งวันปิดทำการ

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ขอแจ้งวันปิดทำการอาคารวิทยบริการ เป็นวันหยุดราชการ เดือนพฤษภาคม 2561 ดังนี้

• วันที่ 14 พฤษภาคม 2561 – วันพืชมงคล
• วันที่ 29 พฤษภาคม 2561 – วันวิสาขบูชา

Permanent link to this article: https://www.library.rmutt.ac.th/?p=28598