ธ.ค. 07

ขยายเวลาเปิดบริการช่วงสอบวันเสาร์-อาทิตย์ถึงเวลา 21.00 น.

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ธัญบุรี  ขอแจ้งขยายเวลาเปิดให้บริการอาคารวิทยบริการช่วงสอบให้กับนักศึกษาในวันเสาร์-อาทิตย์ถึงเวลา 21.00 น. 
เริ่มระหว่างวันที่ 11-12  และวันที่ 18-19 ธันวาคม 2553  เปิดบริการตั้งแต่เวลา 09.00 – 21.00 น.

Permanent link to this article: https://www.library.rmutt.ac.th/?p=2955