ต.ค. 30

ขยายเวลาเปิดบริการชั้น 1-ชั้น 4 และDiscussion Room

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้ขยายเวลาเปิดให้บริการ ชั้น 1-ชั้น 4 และบริการจองห้อง Discussion เพื่อรองรับการใช้บริการที่เพิ่มมากขึ้น สำหรับนักศึกษาในช่วงสอบ ตั้งแต่วันที่ 22ตุลาคม ถึงวันที่ 9 พฤศจิกายน 2561     

 • วันจันทร์-วันศุกร์
  ห้อง Discussion เวลา 08.30-24.00 น.
  ห้อง Garden เวลา 08.30-23.30 น.
 • วันเสาร์-วันอาทิตย์
  ห้อง Discussion เวลา 08.30-21.00 น.
  ห้อง Garden เวลา 08.30-20.30 น.
 • บริการจองห้องออนไลน์ http://www.bookingroom.rmutt.ac.th

Permanent link to this article: https://www.library.rmutt.ac.th/?p=29708