ม.ค. 11

ดำเนินการฉีดปลวกภายในอาคาร

อาคารวิทยบริการ จะดำเนินการฉีดปลวกภายในอาคาร วันเสาร์ที่ 12 มกราคม 2562
ขอแจ้งปิดบริการเวลา 20.00 น.
จึงขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้

Permanent link to this article: https://www.library.rmutt.ac.th/?p=29859