ก.พ. 23

บริการเครื่องยืมหนังสืออัตโนมัติด้วยตนเอง

อาคารวิทยบริการ เพื่อจุดบริการเครื่องยืมหนังสืออัตโนมัติด้วยตนเอง   สะดวก รวดเร็ว สามารถใช้บริการได้ที่ชั้น 1 และ ชั้น 3

 

 

 

ดูรายละเอียดขั้นตอนการยืมเพิ่มเติม

 

  • ขั้นตอนการยืมหนังสือ

 

  • ขั้นตอนการยืมต่อหนังสือ

 

 

 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/RMUTTLibrary/

ภาพและข่าวโดย  :    ปลื้มจิต โสระเวช  งานประชาสัมพันธ์   
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  มทร.ธัญบุรี  โทร.0 2549 3636

Permanent link to this article: https://www.library.rmutt.ac.th/?p=29889