ก.พ. 12

ขอแจ้งปิดทำการ วันหยุดราชการ

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ขอแจ้งปิดทำการวันหยุดราชการ  ดังนี้

  • วันอังคารที่ 19 กุมภาพันธ์  2562   –   วันมาฆบูชา

Permanent link to this article: https://www.library.rmutt.ac.th/?p=30026