มี.ค. 29

วันและเวลาปิดทำการวันหยุดราชการ

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ขอแจ้งวันและเวลาปิดทำการ
อาคารวิทยบริการ เนื่องในวันหยุดราชการ เดือน เมษายน 2562 ดังนี้

วันที่ 6 เมษายน 2562                 –  วันจักรี
วันที 8 เมษายน 2562                 –  ชดเชยวันจักรี
วันที่ 12 – 16 เมษายน  2562   –  วันสงกรานต์และวันหยุดชดเชย

เวลาเปิด – ปิด (กรณีพิเศษ)
วันที่ 7 เมษายน  2562 เปิดทำการเวลา 09.00 – 16.00 น.
(ปิดบริการปริ้นงาน IT zone)

Permanent link to this article: https://www.library.rmutt.ac.th/?p=30320