พ.ค. 08

ขอแจ้งวัน อาคารวิทยบริการ เนื่องในวันหยุดราชการ

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ขอแจ้งวันปิดทำการ อาคารวิทยบริการ เนื่องในวันหยุดราชการ เดือน พฤษภาคม 2562 ดังนี้

  • วันที่ 6 พฤษภาคม    –  วันพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ในหลวง รัชกาลที่ 10
  • วันที่ 9 พฤษภาคม    –   วันพืชมงคล
  • วันที่ 18 พฤษภาคม –   วันวิสาขบูชา
  • วันที่ 20 พฤษภาคม –   ชดเชยวันวิสาขบูชา

Permanent link to this article: https://www.library.rmutt.ac.th/?p=30344