ก.ค. 15

ต้อนรับคณะเยี่ยมชมจาก National Pingtung University ไต้หวัน

ดร.บุญธิดา เอื้อพิพัฒนากุล รองผู้อำนวยการ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ นำคณะ ผู้บริหาร อาจารย์และนักศึกษา National Pingtung University  ประเทศไต้หวัน เยี่ยมชมอาคารวิทยบริการ หลังจากได้ทราบว่าสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้รางวัล Best Student Centered Library in Asia จาก (ASIC) องค์การรับรองทางการศึกษาตามมาตรฐานสากลของสหราชอาณาจักร เมื่อบ่ายวันที่ 9 กรกฎาคม 2562

 

 

Permanent link to this article: https://www.library.rmutt.ac.th/?p=30619