ก.ค. 19

บริการจองห้อง Discussion Online

อาคารวิทยบริการ มีบริการจองห้อง Discussion Room  เปิดให้บริการ ชั้น 1 – ชั้น 4 และ  Gerden Room 1-3     ดังนี้

  • วันจันทร์-วันศุกร์ :
    ห้อง Discussion เวลา 08.30-24.00 น.
    ห้อง Garden เวลา 08.30-23.30 น.
  • วันเสาร์-วันอาทิตย์:
    ห้อง Discussion เวลา 08.30-21.00 น.
    ห้อง Garden เวลา 08.30-20.30 น.

Permanent link to this article: https://www.library.rmutt.ac.th/?p=30669