ส.ค. 05

ขอแจ้งเลื่อนการอบรมโครงการฝึกทักษะการใช้ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน (English Zone)

แจ้งเลื่อนวันอบรม “โครงการฝึกทักษะการใช้ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน” (English Zone) ของเดือนสิงหาคมเป็น วันที่  3  และวันที่ 10 กันยายน 2562
ท่านที่สนใจสามารถลงทะเบียนล่วงหน้าเพิ่มเติมได้ที่ลิงค์ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการ English Zone  เรียนฟรีไม่เสียค่าใช้จ่าย

ลงทะเบียนล่วงหน้าได้   คลิกลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการ English Zone

ขอเชิญนักศึกษา บุคลากร และบุคคลทั่วไป  ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการฝึกทักษะการใช้ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน และการแนะนำแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการศึกษาต่อ/การฝึกงานต่างประเทศ (English Zone)    ฝึกฝนทักษะการพูด การติดต่อสื่อสาร เพิ่มพูนความรู้และสามารถในการนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน  จัดกิจกรรมทุกวันอังคาร เวลา 12.00 -13.00 น.    ณ ห้อง Discussion 3-6  ชั้น 3  อาคารวิทยบริการ ตารางเดือนกันยายน  กำหนดจัดวันที่  3 กันยายน  และ  10  กันยายน  2562  รอบละ 10 คน

 

Permanent link to this article: https://www.library.rmutt.ac.th/?p=30734