ก.ย. 09

การเข้าใช้งาน ฐานข้อมูล Turnitin

ฐานข้อมูล Turnitin เป็นฐานข้อมูลที่ช่วยในการตรวจสอบและป้องกันการละเมิดลิขสิทธิ์สิ่งพิมพ์ออนไลน์สามารถเข้าใช้งานฐานข้อมูล http://www.turnitin.com
นักศึกษา :  ติดต่อขอรับ Class ID ในการสมัครใช้งานได้ที่ ชั้น 3  แสดงประจำตัวบัตรนักศึกษาขอรับรหัส
อาจารย์ : กรอกข้อมูลผ่านเว็บ เพื่อให้ admin สมัครให้ได้เท่านั้น

สมัครสมาชิก และ คู่มือ การเข้าใช้งาน  ให้เลือก Choose Your Site เป็น English (ASIA) สามารถดาวโหลดเอกสารเพื่อศึกษา รายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
สมัครสมาชิก…สำหรับอาจารย์ (Instructor)
คู่มือการใช้งานสำหรับผู้สอน (ฉบับย่อ) คลิก
คู่มือการใช้งานสำหรับนักศึกษา (ฉบับย่อ) คลิก

Permanent link to this article: https://www.library.rmutt.ac.th/?p=30827