ต.ค. 11

วันปิดทำการ อาคารวิทยบริการ ประจำเดือน ตุลาคม 2562

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ขอแจ้งวันปิดทำการเนื่องในวันหยุดราชการ ประจำเดือน ตุลาคม 2562 ดังนี้

วันที่ 13 ตุลาคม 2562 : วันคล้ายวันสวรรคต รัชกาลที่ 9
วันที่ 14 ตุลาคม 2562 : ชดเชยวันคล้ายวันสวรรคต รัชกาลที่ 9
วันที่ 23 ตุลาคม 2562 : วันปิยมหาราช

Permanent link to this article: https://www.library.rmutt.ac.th/?p=31012