พ.ย. 12

แจ้งวันปิดบริการ (กรณีพิเศษ)

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ขอแจ้งปิดทำการอาคารวิทยบริการ
วันอาทิตย์ที่ 17 พฤศจิกายน 2562 จำนวน 1 วัน และจะเปิดทำการตามปกติในวันถัดไป ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้

Permanent link to this article: https://www.library.rmutt.ac.th/?p=31078