ก.พ. 03

ขอแจังวันปิดทำการ

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ธัญบุรี ขอแจ้งวันปิดทำการ อาคารวิทยบริการ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ระหว่างวันที่ 8-10 กุมภาพันธ์ 2563

นักศึกษาที่ประสงค์จะใช้ห้อง Discussion room สามารถใช้บริการได้ ที่อาคารเรียนรวมและปฏิบัติการ (ตึก 13 ชั้น) โดยผ่านระบบจองห้องออนไลน์ http://www.bookingroom.rmutt.ac.th/

Permanent link to this article: https://www.library.rmutt.ac.th/?p=31416