มี.ค. 27

คืนหนังสือที่ตู้คืนอัตโนมัติ

ขยายวันหมดอายุสมาชิกสิ้นสุด summer   ถึงวันที่ 12 มิ.ย. 63
ขยายกำหนดส่งคืนทุกประเภทสมาชิก กำหนดคืนถึง 12 มิ.ย. 63
[หยุดค่าปรับด้วยในวันดังกล่าว] หากมีการเปลี่ยนแปลงจะแจ้งอีกครั้ง
กรณีมีค่าปรับอยู่แล้วระบบจะหยุดค่าปรับแค่ปัจจุบันจนกว่าระบบจะเปิดทำการตามปกติ

Permanent link to this article: https://www.library.rmutt.ac.th/?p=31766