เม.ย. 01

Rmutt Digital Library

Rmutt Digital Library ห้องสมุด สื่อ ทรัพยากรออนไลน์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี สามารถเข้าใช้งานได้ที่ Google Play และ App Store ได้ฟรีแล้ววันนี้ เพียงค้นหาคำว่า “RMUTT E-Library” หรือ เข้าผ่านเว็บไซต์ www.elib.rmutt.ac.th

คู่มือการใช้งาน : www.elib.rmutt.ac.th/book-detail/135/
***หมายเหตุ ต้อง login เข้าสู่ระบบก่อนถึงจะดูคู่มือได้ User/password ใช้รหัสเดียวกับ รหัส Wi-Fi ของมหาวิทยาลัยฯ

ที่มา : https://www.rmutt.ac.th/content/47674

Permanent link to this article: https://www.library.rmutt.ac.th/?p=31779