พ.ค. 29

แจ้งวันปิดทำการ

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ธัญบุรี ขอแจ้งปิดทำการอาคารวิทยบริการ วันที่ 3 มิถุนายน 2563 เนื่องในวันหยุดราชการ วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี และจะเปิดทำการตามปกติในวันถัดไป 

Permanent link to this article: https://www.library.rmutt.ac.th/?p=32000