ก.ค. 22

ขอแจ้งวันปิดทำการ

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ขอแจ้งวันปิดทำการ อาคารวิทยบริการ ตั้งแต่วันที่ 25-28 กรกฎาคม 2563  ดังนี้

วันที่ 25-26  ก.ค.63   : วันเสาร์-วันอาทิตย์

วันที่ 27 ก.ค.63  : วันหยุดชดเชยสงกรานต์

วันที่ 28 ก.ค.63  : วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ร.10 

 

Permanent link to this article: https://www.library.rmutt.ac.th/?p=32084