ส.ค. 06

แจ้งวันปิดทำการ

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  มทร.ธัญุบุรีขอแจ้งวันปิดทำการอาคารวิทยบริการ วันพุธที่ 12 สิงหาคม 2563 เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และจะเปิดทำการตามปกติในวันถัดไป

Permanent link to this article: https://www.library.rmutt.ac.th/?p=32101