ก.ย. 02

แจ้งวันปิดทำการ วันหยุดราชการ 

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ขอแจ้งวันปิดทำการ
เนื่องในวันหยุดราชการ  (ว้นหยุดพิเศษ ชดเชยวันสงกรานต์  ตามมติ ครม.)  ดังนี้

  • วันศุกร์     ที่  4  กันยายน 2563
  • วันจันทร์ ที่  7  กันยายน 2563

Permanent link to this article: https://www.library.rmutt.ac.th/?p=32128