ต.ค. 15

กิจกรรม “สลิปรับโชค”

ขอเชิญร่วมจัดกิจกรรม “สลิปรับโชค”  ยืมหนังสือผ่านตู้ยืมอัตโนมัติ นำสลิปใบบันทึกการยืมหย่อนลงกล่องชิงโชคที่เคาน์เตอร์ชั้น 1 จับฉลากผู้โชคดีทุกสิ้นเดือน เริ่มตุลาคม เป็นต้นไป

กติกา 1. เป็นสมาชิกห้องสมุด

2. ใช้บริการยืมหนังสือผ่านตู้ Self check

3. นำสลิปที่ยืมหนังสือลงกล่องบริเวณเคาน์เตอร์ชั้น 1 อาคารวิทยบริการ

4. จับรางวัลผู้โชคดีทุกสิ้นเดือน

5. ประกาศรายชื่อผู้โชคดีทางเว็บห้องสมุด/ SMS

 

Permanent link to this article: https://www.library.rmutt.ac.th/?p=32327