ต.ค. 15

ระบบจองห้องออนไลน์รูปแบบใหม่

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้ดำเนินการปรับปรุงระบบจองห้องออนไลน์รูปแบบใหม่ การเข้าใช้ระบบจองห้อง เริ่มเปิดจองห้องได้ตั้งแต่วันที่ 19 ตุลาคม 2563 เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป
เข้าสู่ระบบโดยใช้ username และ password
ชุดเดียวกับรหัสอินเทอร์เน็ตของมหาวิทยาลัย (WIFI-RMUTT)

อาคารที่เปิดจองออนไลน์
1. อาคารวิทยบริการ
2. อาคาร IWORK
3. อาคารเรียนรวมปฏิบัติการ 13 ชั้น
4. อาคารสำนักงานอธิการบดี
หากยังไม่มีรหัสอินเทอร์เน็ตของมหาวิทยาลัย
ติดต่อขอรหัสได้ที่ ฝ่ายบริการอุปกรณ์และบำรุงรักษา อาคาร I-Work
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ โทร 0 2549 3074
ทำงานได้ดีที่สุดบน Chrome browser
ระบบจองห้องออนไลน์ http://www.bookingroom.rmutt.ac.th/

Permanent link to this article: https://www.library.rmutt.ac.th/?p=32338