ต.ค. 26

หนังสือมาใหม่

แนะนำหนังสือ  สนใจตรวจสอบรายชื่อหนังสือ หรือค้นหารายชื่อหนังสือ ได้ที่  บริการสืบค้นทรัพยากรสารนิเทศ คลิกเลย   http://www.opac.rmutt.ac.th/  

  • ยืมผ่านตู้ยืมอัตโนมัติได้ที่ ชั้น 1 และชั้น 3
  • สมาชิกใหม่ติดต่อยืมหนังสือได้ที่ บริการยืมคืน ชั้น 1 อาคารวิทยบริการ

Permanent link to this article: https://www.library.rmutt.ac.th/?p=32406