พ.ย. 03

ขอแจ้งวันปิดทำการ

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ขอแจ้งปิดทำการ ระหว่างวันที่ 19-22 พฤศจิกายน 2563  เนื่องจากเป็นหยุดราชการพิเศษ และจะเปิดทำการตามปกติในวันที่ 23 พฤศจิกายน 2563   ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้

Permanent link to this article: https://www.library.rmutt.ac.th/?p=32448