พ.ย. 10

ตารางรับชมภาพยนตร์ เดือนพฤศจิกายน

มิติใหม่ของการชมภาพยนตร์  สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ธัญบุรี  เสนอการรับชมภาพยนตร์ที่ห้องมินิเธียเตอร์ชั้น 1 อาคารวิทยบริการ  ทุกวันอังคารและวันพฤหัสบดีวันละ 2 รอบ เช้า-บ่าย ฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย   ตารางหนังเดือนพฤศจิกายน 2563  ลงทะเบียนรับชมได้หน้าห้องมินิเธียเตอร์ ชั้น 1    สอบถามรายละเอียด Edutainment Zone ชั้น 2 โทร. 02-549 3639

Permanent link to this article: https://www.library.rmutt.ac.th/?p=32456