พ.ย. 10

เปิดระบบจองห้องออนไลน์รูปแบบใหม่

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เปิดระบบจองห้องออนไลน์รูปแบบใหม่ เข้าสู่ระบบโดยใช้ username และ password ชุดเดียวกับรหัสอินเทอร์เน็ตของมหาวิทยาลัย (WIFI-RMUTT)
ไม่มีคำอธิบายรูปภาพ

อาคารที่เปิดจองออนไลน์

อาคารที่เปิดจองออนไลน์
1.อาคารคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2.อาคารคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
3.อาคารสำนักงานอธิการบดี
4.อาคาร ICT
5.อาคาร IWORK
6.อาคารเรียนรวมปฏิบัติการ 13 ชั้น
7.อาคารวิทยบริการ
ท่านใดไม่มีรหัสอินเทอร์เน็ตของมหาวิทยาลัย
ติดต่อขอรหัสได้ที่ ฝ่ายบริการอุปกรณ์และบำรุงรักษา อาคาร I-Work
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ โทร 0 2549 3074
ทำงานได้ดีที่สุดบน Chrome browser
ระบบจองห้องออนไลน์ http://www.bookingroom.rmutt.ac.th/
………………………………………..
ARIT Service :
👉สำนักฯ : www.arit.rmutt.ac.th/
👉บริการวิชาการและฝึกอบรม : www.training.rmutt.ac.th/
👉HelpDesk@RMUTT : www.ict.rmutt.ac.th/
👉อาคารวิทยบริการ : www.library.rmutt.ac.th

Permanent link to this article: https://www.library.rmutt.ac.th/?p=32466