พ.ย. 16

แจ้งกำหนดส่งคืนหนังสือ ภาคการศึกษาที่1/ 2563

กำหนดส่งคืนหนังสือ ภาคการศึกษาที่1/ 2563

  • กำหนดส่งคืนหนังสือ :   วันจันทร์ที่ 16 พฤศจิกายน 2563 (งดยืมหนังสือ)
  • ยืมหนังสือได้ตามปกติ : วันอังคารที่ 17 พฤศจิกายน 2563
  • ค่าปรับการคืนหนังสือเกินกำหนด  :   3 บาท/วัน/เล่ม
  • กรณีหนังสือหายไม่สามารถคืนได้ตามกำหนด ติดต่องานบริการยืมคืน โทร. 0 2549 3643

Permanent link to this article: https://www.library.rmutt.ac.th/?p=32504