ธ.ค. 04

ขอเชิญร่วมงาน RMUTT Christmas Festival 2020

ขอเชิญร่วมงาน      RMUTT Christmas Festival 2020
วันที่ 14 – 24 ธันวาคม 2563   ณ อาคารวิทยบริการ
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

 

 

เพื่อให้นักศึกษา บุคลากร และประชาชนทั่วไป ได้เข้าร่วมกิจกรรรมในช่วงเทศกาลวันแห่งความสุข และสร้างประสบการณ์ในการดำเนินธุรกิจขนาดย่อม โดยกิจกรรมภายในงานมีดังนี้ เลือกซื้อสินค้าอาหารและเครื่องดื่มกับตลาดนัดไร้เงินสด การจัดแสดงงานและจำหน่ายผลงานนักศึกษาจากคณะศิลปกรรม การแสดงดนตรีในสวน ฉายหนังกลางแปลง กิจกรรม e-sport กิจกรรม Board Game กิจกรรมชมรมคริสต์ และถ่ายรูปไฟประดับในเวลากลางคืนบริเวณด้านหน้าอาคาร
กำหนดเปิดตั้งแต่เวลา  16.00-22.00 น. ณ อาคารวิทยบริการ
ตารางกิจกรรม
วันที่
ตลาดนัดไร้เงินสด
ตลอดงาน
การจัดแสดงและจำหน่ายผลงานนักศึกษา คณะศิลปกรรมศาสตร์
ตลอดงาน
แข่ง e-Sport
14-18 ธ.ค.
ดนตรีในสวน
14, 21, 22, 24 ธ.ค.
กิจกรรม Board Games
21-22 ธ.ค.
หนังกลางแปลง
23 ธ.ค.
กิจกรรมที่เปิดรับสมัครผู้เข้าร่วมภายในงาน : ภายในวันที่ 8 ธันวาคม 2563
1.กิจกรรม ตลาดนัดไร้เงินสด สมัครได้ 2 ช่องทาง :
2.กิจกรรมดนตรีในสวน เปิดรับสมัครนักร้องและนักดนตรี  สมัครได้ 2 ช่องทาง :

 

 
 

Permanent link to this article: https://www.library.rmutt.ac.th/?p=32583