ธ.ค. 18

แจ้งวัน และเวลาปิดทำการ อาคารวิทยบริการ

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ขอแจ้งวัน และเวลาปิดทำการ อาคารวิทยบริการ ดังนี้
📌ปิดทำการ : เวลา 16.30 น.
วันที่ 25 และ 28-30 ธันวาคม 2563
📌ปิดทำการ : วันหยุดสิ้นปีและวันปีใหม่
วันที่ 31 ธันวาคม 2563 , 1-3 มกราคม 2564

Permanent link to this article: https://www.library.rmutt.ac.th/?p=32656