ธ.ค. 28

แจ้งเวลาปิดทำการ

อาคารวิทยบริการ ขอแจ้งเวลาปิดทำการ (กรณีพิเศษ) ดังนี้
ระหว่างวันที 28-30 ธันวาคม 2563    ปิดทำการเวลา 16.30 น.

Permanent link to this article: https://www.library.rmutt.ac.th/?p=32688