ธ.ค. 28

ประกาศวันปิดทำการช่วงเทศกาลปีใหม่

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ขอแจ้งวันปิดทำการอาคารวิทยบริการ วันหยุดช่วงเทศกาลปีใหม่  ตั้งแต่วันที 31 ธันวาคม 2563 – 3 มกราคม 2564
และจะเปิดให้บริการตามปกติวันจันทร์ที่ 4 กราคม 2564

Permanent link to this article: https://www.library.rmutt.ac.th/?p=32691