ม.ค. 04

ขอแจ้งการงดค่าปรับ

อาคารวิทยบริการ ได้ดำเนินการปิดระบบห้องสมุด ทุกสาขาเพื่อไม่ให้คิดค่าปรับ  ขอแจ้งงดคิดค่าปรับ ตั้งแต่วันที่ 4 – 17 มกราคม 2564

ช่องทางการคืนหนังสือ : ตู้คืนหนังสืออัตโนมัติ
– อาคารวิทยบริการ
– อาคารเรียนรวมและปฏิบัติการ (13 ชั้น)
สอบถามเพิ่มเติม  LINE ID : @988lcdsb

Permanent link to this article: https://www.library.rmutt.ac.th/?p=32716