ก.พ. 01

ขอแจ้งขยายวันงดค่าปรับหนังสือ

 อาคารวิทยบริการ มทร.ธัญบุรี และ ห้องสมุด ศูนย์บริการความรู้ CKC (รังสิต)
ขยายวันปิดบริการถึงวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2564
ขอแจ้งขยายวันงดค่าปรับหนังสือ  งดคิดค่าปรับหนังสือตั้งแต่วันที่ 4 มกราคม ถึงวันทีี่ 7 กุมภาพันธ์ 2564    ส่งคืนหนังสือวันเปิดทำการตามปกติ สอบถามเพิ่มเติมผ่านทาง LINE ห้องสมุด @988lcdsb

Permanent link to this article: https://www.library.rmutt.ac.th/?p=32791