ก.พ. 05

ขอแจ้งวันเปิดบริการอาคารวิทยบริการ

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ธัญบุรี แจ้งกำหนดวันเปิดบริการ อาคารวิทยบริการ เริ่มเปิดให้บริการ วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2564 ตามมาตรการ การเข้าอาคารวิทยบริการเพื่อป้องกันสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดต่อเชื้อไวรัส COVID-19

  • วันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 08.30 – 18.30 น.
  • วันเสาร์-วันอาทิตย์ เวลา 09.30 – 17.30 น.

Permanent link to this article: https://www.library.rmutt.ac.th/?p=32798