ก.พ. 05

มาตรการ การเข้าอาคารวิทยบริการ เพื่อป้องกันสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดต่อเชื้อไวรัส COVID-19

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ธัญบุรี  กำหนดมาตรการ การเข้าอาคารวิทยบริการ เพื่อป้องกันสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดต่อเชื้อไวรัส COVID-19 ดังนี้
1.สวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า เข้าใช้บริการ ตลอดเวลาอยู่ในพื้นที่
2.มีจุดคัดกรอง วัดไข้ อุณหภูมิก่อนเข้าใช้บริการ
3.จุดบริการล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์
4.สแกน QR CODE ไทยชนะ เพื่อเช็คอิน (Check-in) เข้าใช้บริการ และสแกนเช็คเอาท์ (Check-out) เมื่อออก หรือกรอกข้อมูล ชื่อ/เบอร์ติดต่อ
5.เว้นระยะห่าง การเข้าใช้บริการในพื้นที่

Permanent link to this article: https://www.library.rmutt.ac.th/?p=32803