ก.พ. 10

ขอแจ้งวันปิดทำการ

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ขอแจ้งวันปิดทำการอาคารวิทยบริการ เนื่องในวันหยุดราชการ(พิเศษ) และวันหยุดนักขัตฤกษ์    ดังนี้

12 กุมภาพันธ์ 2564    วันหยุดราชการ(พิเศษ) วันตรุษจีน
26 กุมภาพันธ์ 2564    วันมาฆบูชา

Permanent link to this article: https://www.library.rmutt.ac.th/?p=32828