ก.พ. 16

 วัน- เวลา เปิดบริการ

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ธัญบุรี กำหนด วัน- เวลา เปิดบริการ อาคารวิทยบริการ  ตั้งแต่วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2564   ตามมาตรการ การเข้าอาคารวิทยบริการเพื่อป้องกันสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดต่อเชื้อไวรัส COVID-19

  • วันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 08.30 – 18.30 น.
  • วันเสาร์-วันอาทิตย์ เวลา 09.30 – 17.30 น.

กำหนดมาตรการ การเข้าอาคารวิทยบริการ เพื่อป้องกันสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดต่อเชื้อไวรัส COVID-19
1. สวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า เข้าใช้บริการ ตลอดเวลาอยู่ในพื้นที่
2. มีจุดคัดกรอง วัดไข้ อุณหภูมิก่อนเข้าใช้บริการ
3. จุดบริการล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์
4. สแกน QR CODE ไทยชนะ เพื่อเช็คอิน (Check-in) เข้าใช้บริการ และสแกนเช็คเอาท์        (Check-out) เมื่อออก หรือกรอกข้อมูล ชื่อ/เบอร์ติดต่อ
5 .เว้นระยะห่าง การเข้าใช้บริการในพื้นที่

Permanent link to this article: https://www.library.rmutt.ac.th/?p=32850